HENLAGT Sag nr. 2010/2028 Manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til TEUF art. 56 (gebyrer - betalingskort)

Kommissionen har den 28. juni 2010 sendt en åbningsskrivelse til den danske regering vedrørende de danske regler for gebyrer og overvæltning ved brug af internationale betalingskort i Danmark, som dels er fastsat i Lov om Betalingstjenester og Bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsmidler.

Kommissionen har anført, at de danske regler resulterer i restriktioner af den frie udveksling af tjenesteydelser i henhold til artikel 56 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), og kan være i strid med artikel 63, stk. 2.

Baggrunden er dels, at der tillades overvæltning på udenlandsk udstedte internationale betalingskort og ikke på dansk udstedte internationale betalingskort, dels at der er stor forskel på gebyrerne for dansk og udenlandsk udstedte internationale betalingskort.

I øjeblikket pågår der drøftelser med repræsentanter for den finansielle sektor og detailhandlen vedrørende forskellige løsningsmodeller, og den danske regering er i færd med at analysere fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmodeller.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. gebyrer for brug af internationale betalingskort i Danmark (sag nr. 2010/2028), alm. del 2009-10: Bilag 463 af 5. juni 2010

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om regeringens svar på åbningsskrivelse vedr. gebyrer for brug af internationale betalingskort i Danmark (sag nr. 2010/2028), alm. del 2009-10: Bilag 528 af 10. september 2010

Økonomi- og Erhvervsministeriets brev direkte til Kommissionen om internationale betalingskort, alm. del 2010-11: Bilag 325 af 21. marts 2011 

Sagen henlagt den 31. maj 2012:

Se alm. del 2011-12: Bilag 464

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik