HENLAGT Sag nr. 2010/4157 Åbningsskrivelse vedr. muslingefiskeri med skraber (Natura 2000)

Kommissionens Generalsekretariat har ved brev af 28. november 2010 fremsendt Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende muslingefiskeri med skraber i to Natura 2000-lokaliteter i Limfjorden. I åbningsskrivelsen adresseres fire overordnede aspekter af forvaltningsgrundlaget for muslingefiskeriet på de pågældende lokaliteter (se nedenfor).

I åbningsskrivelsen adresseres fire overordnede aspekter af forvaltningsgrundlaget for muslingefiskeriet på de pågældende lokaliteter:

  1. Vurdering i relation til bevaringsmålsætninger 
  2. Vurdering af virkning på naturtyper 
  3. Vurdering af de kumulative virkninger 
  4. Udnyttelse af den bedste videnskabelige viden

På baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening anmodede Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, i EU-pilot-proceduren (jf. sag nr. 217/08/ENVI) ved brev af 25. november 2008 de danske myndigheder om svar på en række spørgsmål vedrørende to konsekvensvurderinger om muslingefiskeriet i Lovns Bredning og Løgstør Bredning for perioden fra efteråret 2008 til foråret 2009.

Fødevareministeriet afgav skriftligt svar til Kommissionen den 13. januar 2009. På et møde med Kommissionen den 11. juni 2009 redegjorde de danske myndigheder mundtligt for sagen. De danske myndigheder fulgte skriftligt op på mødet med supplerende bemærkninger til sagen af 16. september 2009.

I sin åbningsskrivelse i sag nr. 2010/4157 modtaget den 29. oktober 2010 hos Danmarks Faste Repræsentation ved den Europæiske Union foretager Kommissionen en gennemgang af de to ovennævnte konsekvensvurderinger af 2008 og inddrager endvidere de to konsekvensvurderinger vedrørende Lovns Bredning og Løgstør Bredning, der blev udarbejdet i 2009, og som vedrører muslingefiskeriet fra efteråret 2009 til foråret 2010. Disse sidstnævnte vurderinger har de danske myndigheder ikke tidligere haft lejlighed til at kommentere på over for Kommissionen.

Den danske regerings synspunkter i sagen

Regeringen er enig i Kommissionens juridiske udgangspunkt, som er skitseret i åbningsskrivelsen. De danske myndigheder vurderer, at forpligtelserne i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 er opfyldt. Regeringen finder, at muslingefiskeriet har en mindre påvirkning, men mener ikke, at der er belæg for, at denne mindre påvirkning er en hindring for, at der vil kunne opretholdes eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus. I forhold til de fire aspekter der adresseres i åbningsskrivelsen, er regeringens argumenter summeret nedenfor (se bilag af 22. december 2010)

Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. muslingefiskeri med skraber i to Natura 2000-lokaliteter i Limfjorden (sag nr. 2010/4157), alm. del 2010-11: Bilag 61 af 5. november 2010

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. muslingefiskeri i Limfjorden (sag nr. 2010/4157), alm. del 2010-11: Bilag 154 af 22. december 2010

Notat om yderligere tiltag for så vidt angår muslingefiskeri med skraber i to Natura 2000-områder i Limfjorden, alm. del 2011-12: Bilag 143 af 29. november 2011

Notat om Kommissionens supplerende åbningskrivelse:

Supplerende åbningsskrivelse vedr. muslingefiskeri i Limfjorden (sag nr. 2010/4157), alm. del 2011-12: Bilag 329 af 6. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: Bilag 330 af 6. marts 2012

Notat om regeringens svar på den supplerende åbningsskrivelse:

Notat om svar på supplerende åbningsskrivelse om muslingefiskeri med skraber i to Natura 2000-lokaliteter i Limfjorden 2010/4157, alm. del 2011-12: Bilag 398 af 30. april 2012 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 402 af 30. april 2012

Notat om Regeringens supplerende orientering af Kommissionen:

Danmarks supplerende orientering af Kommissionen i traktatkrænkelsessag nr. 2010/4157 om muslingefiskeri, alm. del 2012-13: Bilag 58 af 2. november 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: Bilag 57 af 2. november 2012

§ 20-spørgsmål:

Om muslingefiskeri i Natura 2000-området i Limfjorden af 27. april 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 23. januar 2014 


Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik