HENLAGT Sag nr. 2009/4047 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/22/EF (Forsyningspligtdirektivet)

Kommissionen har ved åbningsskrivelse nr. 2009/4047 af 27. januar 2011 henledt opmærksomheden på den angiveligt mangelfulde gennemførelse i dansk lovgivning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), særligt artikel 3, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 1 og 2, samt artikel 32.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har ved åbningsskrivelse nr. 2009/4047 af 27. januar 2011 henledtopmærksomheden på den angiveligt mangelfulde gennemførelse i dansk lovgivningaf Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 omforsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet), særligt artikel 3, artikel 8, stk. 1 og 2, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 1 og 2, samt artikel 32.

Efter en helhedsvurdering har regeringen besluttet at ændre på modellen for varetagelsen
af de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. Regeringen vil derfor iværksætte arbejde for at foretage de nødvendige ændringer i den danske lovgivning.

Det er regeringens opfattelse, at såfremt mekanismen til krydsfinansiering mellem af forsyningspligtdirektivet omfattede tjenester og tjenester, der falder uden for direktivet, fjernes, vil Kommissionens bekymringer være imødekommet, også for så vidt angår de danske i øvrigt allerede objektive udpegningsregler.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. forsyningspligtdirektivet (sag nr. 2009)4047), Alm. del 2010-11: Bilag 224 af 7. februar 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 223 af 4. februar 2011

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Besvarelse af KOMs åbningsskrivelse nr. 2009/4047 vedr. forsyningspligtsdirektivet, alm. del 2010-11: Bilag 423 af 30. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 424 af 30. maj 2011

Meddelelse om Kommssionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse nr. 2009/4047 (forsyningspligtdirektivet), alm. del 2011-12: Bilag 50 af 19. oktober 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: Bilag 51 af 7. oktober 2011

Regeringens notat om besvarelsen af den begrundede udtalelse:

Notat med svar på begrundet udtalelse nr. 2009/4047 vedr. den danske gennemførelse af forsyningspligtdirektivet, alm. del 2011-12: Bilag 149 af 30. november 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: Bilag 153 af 1. december 2011 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. september 2012

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik