HENLAGT Sag nr. 2011/0078 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/115/EF (Tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2008/115/EF omhandlende tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere.

Regeringen:

Direktivet blev gennemført i dansk ret gennem vedtagelse af lovforslag nr. L 107 (forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændringer som følge af direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold) den 22. marts 2011. Loven træder i kraft den 1. april 2011. Kommissionen vil modtage notifikation umiddelbart efter lovens ikrafttræden.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. 7 direktiver (sag 2011/0076, 2011/0077, 2011/0078, 2011/0079, 2011/0080, 2011/0081 og 2011/0082), alm. del 2010-11: Bilag 226 af 7. februar 2011 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 222 af 4. februar 2011

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse nr. 2011/0076, 2011/0077, 2011/78, 2011/0079, 2011/0080, 2011/0081 og 2011/0082, alm. del 2010-11: Bilag 343 af 29. marts 2011 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 350 af 29. marts 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. oktober 2011
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik