HENLAGT Sag nr. 2011/0080 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/44/EF (Afregning i betalingssystemer)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2009/44/EF omhandlende afregning i betalingssystemer.

Regeringen:

Danmark har gennemført direktivet. Danmark har med vedtagelsen af lov nr. 1556 af 21. december 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love gennemført direktivet 2009/44/EF. Denne lovgivning er trådt i kraft 1. januar 2011. Danmark har efterfølgende notificeret Kommissionen om implementeringen af direktivet, og Kommissionen har den 3. marts 2010 kvitteret for notifikationen.

Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. 7 direktiver (sag 2011/0076, 2011/0077, 2011/0078, 2011/0079, 2011/0080, 2011/0081 og 2011/0082), alm. del 2010-11: Bilag 226 af 7. februar 2011

Bilaget er fortroligt, alm del 2010-11: Bilag 222 af 4. februar 2011

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse nr. 2011/0076, 2011/0077, 2011/78, 2011/0079, 2011/0080, 2011/0081 og 2011/0082, alm. del 2010-11: Bilag 343 af 29. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 350 af 29. marts 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 29. september 2011
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik