HENLAGT Sag nr. 2011/0416 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/126/EF (kørekort)

Direktivets gennemførelsesfrist var den 19. januar 2011, og reglerne skal inde anvendelse fra den 19. januar 2013. Visse af direktivets bestemmelser skulle dog allerede finde anvendelse fra den 19. januar 2009.

De dele af direktivet, som skulle finde anvendelse fra den 19. januar 2009, er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort samt cirkulære nr. 27 af 2. april 2009 om kørekort, som er trådt i kraft den 1. maj 2009.

Dele af direktivet vedrørende administrativ gyldighedstid på kørekort er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1551 af 21. december 2010 om ændring af færdselsloven (Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort), som træder i kraft den 19. januar 2013. Kommissionen modtog underretning herom den 14. januar 2011.

Dele af direktivet vedrørende kørekort til knallert er gennemført i dansk ret ved lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.), som træder i kraft den 19. januar 2013. Kommissionen modtog underretning herom den 25. maj 2011.

De øvrige dele af direktivet, herunder alderskravene for erhvervelse af kørekort samt indførelse af nye kørekortkategorier, er endnu ikke gennemført. Gennemførelsen vil ske ved udstedelse af en ny bekendtgørelse om kørekort. Kommissionen anmodede på mødet i Kørekortkomiteen den 13. oktober 2011 om status på den danske implementering af direktivet.

Justitsministeriet har på den baggrund ved brev af 29. november 2011 orienteret Kommissionen om status for den danske implementering af direktivet. Justitsministeriet har endvidere ved e-mail af 27. februar 2012 fremsendt en række spørgsmål om direktivets krav til fornyelsesprocedure og ombytning af kørekort til Kommissionen. Justitsministeriet har modtaget Kommissionens besvarelse den 19. marts 2012, som vil indgå i ministeriets videre arbejde.

Justitsministeriet prioriterer arbejdet med bekendtgørelsen højt og arbejder i øjeblikket intensivt med færdiggørelsen, således at et udkast kan sendes i offentlig høring i april 2012 med henblik på udstedelse i maj-juni 2012. Kopi af høringsudkastet vil blive sendt til Kommissionen

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. sag nr. 2011/0416, 2011/00417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422, alm. del 2010-11: Bilag 336 af 25. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 337 af 25. marts 2011

Kommissionens pressemeddelelse af 6. april 2011

Orientering om Regeringens svar på åbningsskrivelse: 

Notat om svar på KOMs åbningsskrivelse nr. 2011/0416, 2011/0417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422 vedr. manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2010-11: Bilag 426 af 30. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 427 af 30. maj 2011

Notat om Regeringens svar på Kommissionens begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. kørekort (sag nr. 2011/0416), alm. del 2011-12: Bilag 360 af 30. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: Bilag 362 af 30. marts 2012

Kommissionens pressemeddelelse af 26. januar 2012 om Kommissionens begrundede udtalelse

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. november 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik