HENLAGT Sag nr. 2011/0417 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/53/EF (lægemidler)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2009/53/EF omhandlende lægemidler. Fristen for gennemførelsen af direktivet i dansk ret var den 20. januar 2011.

Danmark ønsker ikke at gøre brug af muligheden for fortsat at anvende nationale bestemmelser om ændring af betingelserne for markedsføringstilladelser, som finder anvendelse, når gennemførelsesforordningen træder i kraft, på markedsføringstilladelser som indtil den 1. januar 1998 er udstedt til lægemidler, der udelukkende er godkendt i Danmark, som anført i artikel 23 b, stk. 4, i direktiv 2001/83/EF, som ændret ved Direktiv 2009/53/EF.

Direktiv 2009/53/EF indeholder derfor ingen bestemmelser, der skal gennemføres i dansk ret.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. sag nr. 2011/0416, 2011/00417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422, alm. del 2010-11: Bilag 336 af 25. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 337 af 25. marts 2011

Orientering om Regeringens svar på åbningsskrivelse: 

Notat om svar på KOMs åbningsskrivelse nr. 2011/0416, 2011/0417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422 vedr. manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2010-11: Bilag 426 af 30. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 427 af 30. maj 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 29. september 2011
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik