HENLAGT Sag nr. 2011/0418 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/69/EF (afgiftssvig ved indførsel)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2009/69/EF omhandlende afgiftssvig ved indførsel.

Direktivet indfører skærpede regler for momsfritaget indførsel af 3. landsvarer.

Ændringerne blev gennemført med lov nr. 1361 af 8. december 2010, og ændring af momsbekendtgørelsen (nr. 1338 af 15. december 2010). I momsloven blev der indsat en bemyndigelse til skatteministeren til ved bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler for oplysningskrav, der skal opfyldes for at opnå udskydelse af momsbetalingen ved indførsel af tredjelandsvarer her til landet. Bemyndigelsen er blevet anvendt ved at indsætte en ny § 73 a i momsbekendtgørelsen, som indeholder krav om afgivelse af oplysninger om momsregistreringsnumre, samt eventuelt dokumentation for, at de indførte varer er bestemt til at blive leveret i et andet EU-land.

Ændringerne i momsloven og momsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2011.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. sag nr. 2011/0416, 2011/00417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422, alm. del 2010-11: Bilag 336 af 25. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 337 af 25. marts 2011

Orientering om Regeringens svar på åbningsskrivelse: 

Notat om svar på KOMs åbningsskrivelse nr. 2011/0416, 2011/0417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422 vedr. manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2010-11: Bilag 426 af 30. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 427 af 30. maj 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 19. maj 2011
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik