HENLAGT Sag nr. 2011/0419 Manglende gennemførelse af Direktiv 2010/12/EU (punktafgifter)

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2010/12/EU omhandlende punktafgifter.

direktiv 2010/12/EU ændrer reglerne for definitioner på tobaksvarer efter direktiv 95/59/EF. Disse ændringer blev gennemført ved lov nr. 1361 af 8. december 2010, ved indsættelse af en bemyndigelse i tobaksafgiftsloven til skatteministeren til at fastsætter de nærmere regler for definitioner af tobaksvarer. Bemyndigelsen er anvendt ved at foretage ændringer i tobaksafgiftsbekendtgørelsens § 1-5, således at definitionerne svarer til direktivets definitioner.

I direktiv 2010/12/EU er der endvidere foretaget ændringer af dels de harmoniserede materielle regler for afgiftssatser m.v. i direktiv 92/79/EØF og direktiv 92/80/EØF, dels de harmoniserede administrative regler for definitioner af tobaksvarer i direktiv 95/59/EF. På baggrund af det gældende og forventede afgiftsniveau for tobaksvarer her i landet opfylder Danmark allerede ændringerne af de materielle regler efter direktiv 2010/12/EU. De fakultative ændringer af 2008/118/EF, som er indeholdt i artikel i 4 i direktiv 2010/12/EU, anvendes ikke i dansk lovgivning. Ændringerne i tobaksafgiftsloven og tobaksafgiftsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2011.

Orientering om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. sag nr. 2011/0416, 2011/00417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422, alm. del 2010-11: Bilag 336 af 25. marts 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 337 af 25. marts 2011

Orientering om Regeringens svar på åbningsskrivelse:

Notat om svar på KOMs åbningsskrivelse nr. 2011/0416, 2011/0417, 2011/0418, 2011/0419, 2011/0420, 2011/0421, 2011/0422 vedr. manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2010-11: Bilag 426 af 30. maj 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2010-11: Bilag 427 af 30. maj 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 19. maj 2011
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik