HENLAGT Sag nr. 2011/1034 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/43/EF (Overførsel af forsvarsrelaterede produkter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2009/43/EF, der omhandler overførsel af forsvarsrelaterede produkter.

Regeringens svar:

Direktivet er blevet gennemført i dansk ret ved to lovændringer og udstedelse af to bekendtgørelser.

Dele af direktivet er  bl.a. gennemført i dansk ret ved lov nr. 413 af 9. maj 2011 om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. (Forenkling af fremgangsmåden ved meddelelse af udførselstilladelse m.v.), som trådte i kraft den 30. juni 2012 for så vidt angår bestemmelserne vedrørende forsvarsdirektivet. Kommissionen modtog underretning herom den 14. november 2011.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. sag nr. 2011/1034, 2011/1035, 2011/1036 og 2011/1037, alm. del 2011-12: bilag 20 af 7. oktober 2011 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 19 af 7. oktober 2011

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om besvarelse af åbningsskrivelse nr. 2011/1034 - 2011/1037 vedr. manglende gennemførelse af i alt fire direktiver, alm. del 2011-12: bilag 150 af 30. november 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 154 af 30. november 2011

Notat om Kommissionens begrundede udtalelse: 

Kommissionens begrundede udtalelse nr. 2011/1034 vedr. overførsel af forsvarsrelaterede produkter, alm. del 2011-12: bilag 524 af 29. juni 2012

Note om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat om besvarelse af begrundet udtalelse (sag 2011/1034) om overførsel af forsvarsrelaterede produkter, alm. del 2011-12: bilag 573 af 24. august 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 574 af 24. august 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. september 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik