HENLAGT Sag nr. 2011/1146 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/72/EF (Fælles regler for elektricitet)

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 25. november 2011, ref. SG-Greffe (2011) D/21307, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54. Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 2. marts 2011.

Direktivet er primært gennemført i dansk ret ved lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi. Loven trådte i kraft den 20. maj 2011. Kommissionen modtog underretning herom den 27. maj 2011, og Kommissionen kvitterede samme dag for notifikationen.

Herudover er direktivet gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelser - se regeringens svar til Kommissionen den 27. januar 2012 (alm. del 2011-12: Bilag 247)

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. fælles regler for det indre marked for elektricitet (sag nr. 2011/1146), alm. del 2011-12: bilag 167 af 7. december 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 168 af 7. december 2011

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen:

Svar på åbningsskrivelse vedr. sag 2011/1146 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54, alm. del 2011-12: bilag 251 af 27. januar 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 252 af 27. januar 2012

Henlagt af Kommissionen den 21. marts 2012:

Se alm. del 2011-12: bilag 367

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik