HENLAGT Sag nr. 2011/2161 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/71/Euratom (Nukleare anlæg)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2009/71/Euratom, der omhandler nukleare anlæg.

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 28. oktober 2011 fremsendt Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse i dansk ret af Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed. 

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 22. juli 2011. Det er den danske regerings opfattelse, at de materielle dele af direktiv 2009/71/Euratom allerede var indeholdt i dansk lovgivning(lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg)). I tillæg hertiler deri relation til de statslige forpligtigelser i direktivetudstedtencirkulæreskrivelsefra sundheds- og forebyggelsesministeren til de nukleare tilsynsmyndigheder efter atomanlægsloven.

Det skal bemærkes, at de nukleare anlæg på Risø-området, der er i slutfasen af total afvikling (dekommissionering), er de eneste danske nukleare anlæg, der er omfattet af direktivet.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (sag nr. 2011/2161), alm. del 2011-12: bilag 74 af 4. november 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 79 af 4. november 2011

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningskrivelse vedr. nuklear sikkerhed (sag nr. 2011/2161), alm. del 2011-12: bilag 204 af 2. januar 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 202 af 2. januar 2012

Henlagt af Kommissionen den 21. marts 2012:

Se alm. del 2011-12: Bilag 367

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik