HENLAGT Sag nr. 2011/2179 Manglende gennemførelse af Direktiv 2002/15/EU (Arbejdstid - mobile transportaktiviteter)

Kommissionen har i brev af 27. oktober 2011 sendt en åbningsskrivelse til Danmark. Kommissionen har heri anført, at Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som de danske myndigheder har vedtaget, ikke fuldt ud opfylder forpligtelserne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile transportaktiviteter.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen har i brev af 27. oktober 2011 sendt en åbningsskrivelse til Danmark. Kommissionen har heri anført, at Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som de danske myndigheder har vedtaget, ikke fuldt ud opfylder forpligtelserne i henhold til af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile transportaktiviteter.

Kommissionen anfører, at den danske gennemførselslovgivning, arbejdstidsloven, ikke sikrer, at direktivets substantielle bestemmelser glæder for selvstændige vognmænd.

Kommissionen anfører endvidere, at Danmark endnu ikke har sikret, at direktivet også gælder for selvstændige chauffører, idet de danske myndigheder i deres svar den 8. september 2011 på Kommissionens brev af 8. juni 2011 oplyste, at et lovforslag ville blive forelagt Folketinget i november 2011 og var under udarbejdelse. Der var imidlertid ikke vedlagt noget udkast eller konkrete oplysninger om, hvornår myndighederne forventede, at reglerne ville blive vedtaget.

Den danske regerings bemærkninger:

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 23. marts 2009 for selvstændige vognmænd. Den 15. oktober 2008 stillede Kommissionen imidlertid forslag om at udelukke selvstændige vognmænd fra direktivets anvendelsesområde. Efter at Europa-Parlamentet den 16. juni 2010 stemte imod Kommissionens forslag, besluttede Kommissionen, at det var nødvendigt at trække forslaget

tilbage. Tilbagetrækningen blev formelt vedtaget den 27. oktober 2010. Det følger derfor af direktivet, at det også gælder for selvstændige vognmænd. Efter at have modtaget brev af 12. juli 2010 fra Kommissionen, bad de danske myndigheder om et møde med Kommissionens tjenestegrene for at drøfte spørgsmålet. Mødet blev afholdt den 7. december 2010. Det blev aftalt, at de danske myndigheder ville underrette Kommissionen skriftligt om den foreløbige tidsplan for vedtagelse af nationale foranstaltninger.

En række lande, herunder Danmark, skrev til vicepræsident Kallas for at anmode ham om at genfremsætte ændringsforslaget. Kallas har ved brev af 6. maj 2011 svaret, at han er opmærksom på de implementeringsvanskeligheder, som nogle medlemslande har, at Kommissionen mener, at det er muligt at håndhæve reglerne via administrative kontroller og den elektroniske fartskriver (tachografen), og at Kommissionen ikke ville fremsætte et nyt forslag, som undtager selvstændige vognmænd.

Læs resten i Regeringens svar til Kommissionen nedenfor

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse vedr. tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile transportaktiviteter (sag nr. 2011/2179), alm. del 2011-12: bilag 73 af 4. november 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 80 af 4. november 2011

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Svar på åbningsskrivelse vedr. vedrørende arbejdstid for personer, der udfører mobile transportaktiviteter (sag 2011/2179), alm. del 2011-12: bilag 196 af 21. december 2011

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 197 af 21. december 2011

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 27. september 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik