Sag nr. 2010/4192 Vedrørende beskatning af udloddende investeringsforeninger

Kommissionen har i brev af 1. oktober 2012 fremsendt en supplerende åbningsskrivelse på foranledning af, at der i Kommissionens åbningsskrivelse af 30. april 2012 vedrørende kildeskat på udbytte til udenlandske investeringsinstitutter er konstateret en oversættelsesfejl.

I åbningsskrivelsen under punkt C1, 3. afsnit, skal ordlyden i tredje sætning være: ”Foranstaltningen er desuden en hindring for de ikke hjemmehørende udloddende investeringsforeningers frihed til at udbyde deres tjenesteydelser til danske hjemmehørende personer, eftersom disse er gjort mindre attraktive for sidstnævnte gennem en højere beskatning, hvilket i princippet er i strid med TEUF-traktatens artikel 56 og EØS-aftalens artikel 36.” Fejlen var, at det understregede ord var udeladt.

Kommissionen antager, at de danske myndigheder er enige i, at den pågældende foranstaltning er en hindring for de ikke hjemmehørende foreningers frihed til at udbyde deres tjenesteydelser til danske hjemmehørende personer, da det i svaret på åbningsskrivelsen anerkendes, at foranstaltningen kan afholde danske investorer fra at investere i sådanne selskaber.

Skatteministeriet bemærkede i svaret på Kommissionens åbningsskrivelse, at danske og udenlandske investeringsinstitutter i visse tilfælde er undergivet en forskellig skattemæssig behandling i relation til beskatningen af udbytter fra danske selskaber. Skatteministeriet anerkendte, at denne forskel i beskatningen kan afholde danske investorer fra at investere via et udenlandsk investeringsinstitut og derfor udgør en restriktion for de frie kapitalbevægelser.

Det blev dog samtidig anført, at den forskellige skattemæssige behandling er retfærdiggjort af hensynet til at sikre sammenhængen i beskatningsordningen og en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen.

Skatteministeriet fastholder og gentager således de argumenter, som er fremført til støtte herfor i svaret af 2. juli 2012 på Kommissionens åbningsskrivelse af 30. april 2012.

Det fastholdes på denne baggrund, at den danske beskatning vedrørende udbytte til minimumsbeskattede investeringsinstitutter er fuldt ud i overensstemmelse med EU-retten. Regeringen har besvaret Kommissionens supplerende åbningsskrivelse i overensstemmelse med ovenstående.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/4192 vedrørende beskatning af udloddende investeringsforeninger. Alm. del 2011-12: bilag 412 af 8. maj 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 414 af 8. maj 2012

Notat om modtagelse af Kommissionens supplerende åbningsskrivelse:

Supplerende åbningsskrivelse vedr. beskatning af udloddende investeringsforeninger (sag nr. 2010/4192), alm. del 2012-13: bilag 10 af 8. oktober 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 11 af 8. oktober 2012

Notat om Regeringens besvarelse af den supplerende åbningsskrivelse:

Notat om svar på supplerende åbningsskrivelse vedr. kildeskat på udbytte til udenlandske investeringsinstitutter (sag nr. 2010/4192), alm. del 2012-13: bilag 72 af 12. november 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 73 af 12. november 2012

Notat om modtagelse af Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse nr. 2010/4192 vedrørende skattemæssig behandling af udbytte, alm. del 2012-13: bilag 362 af 3. maj 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 363 af 3. maj 2013

Kommissionens pressemeddelelse af 25. april 2013

Notat om Regeringens besvarelse af den begrundede udtalelse:

Begrundet udtalelse nr. 2010/4192 vedrørende beskatningen af udbytte på investeringsinstitutter, alm. del 2012-13: bilag 459 af 26. juni 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 481 af 1. juli 2013

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik