HENLAGT Sag nr. 2011/0171 Manglende gennemførelse af Direktiv 2009/128/EF (Pesticider)

Direktivets generelle gennemførelsesfrist var den 26. november 2011. Der er dog visse af bestemmelserne i direktivet, som efter deres indhold først skal gennemføres senere. Dette gælder artikel 5 (14. december 2013), artikel 6, stk. 1 og 2 (14. december 2015), artikel 14, stk. 1-3 (30. juni 2013) og artikel 17 (14. december 2012). De øvrige bestemmelser i direktivet, som kræver udstedelse af national gennemførelseslovgivning, er for langt størstedelens vedkommende gennemført, og reglerne er notificeret over for Kommissionen. Det drejer sig om følgende regler, der kan læses i regeringens svar på åbningsskrivelse nedenunder.

Der er dog endnu enkelte bestemmelser, som havde gennemførelsesfrist den 26. november 2011, som ikke er gennemført. Det drejer sig bl.a. om artikel 6, stk. 3, vedrørende information om pesticider fra forhandlere til private haveejere. Der er skabt lovhjemmel til at gennemføre bestemmelsen ved lov nr. 294 af 11. april 2011. En bekendtgørelse, der gennemfører bestemmelsen, forventes sendt i høring i august 2012, og forventes senest udstedt i oktober 2012.

Kommissionen vil straks blive orienteret, når de omtalte regler er udstedt og notificeret. I samme forbindelse vil en opdateret parallelopstilling blive notificeret.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedr. pesticider og aflønningspolitik, alm. del 2011-12: bilag 356 af 29. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 355 af 29. marts 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse nr. 2012/0171 og 2012/0172 vedrørende manglende gennemførelse af i alt to direktiver, alm. del 2011-12: bilag 450 af 23. maj 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 451 af 23. maj 2012

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. bæredygtig anvendelse af pesticider (sag nr. 2012-0171), alm. del 2012-13: bilag 49 af 1. november 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 50 af 1. november 2012

Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. bæredygtig anvendelse af pesticider (sag nr. 2012/0171), alm. del 2012-13: bilag 150 af 3. januar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 151 af 3. januar 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. marts 2013
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik