Sag nr. 2011/2183 Manglende gennemførelse af Direktiv 2006/7/EF (Badevand)

Danmark har den 28. februar 2012 modtaget en åbningsskrivelse i sag nr. 2011/2183 SGGreffe(2012)D/3670 om mangelfuld gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF (badevandsdirektivet).

Badevandsdirektivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1283 af 15. december 2011 om badevand og badeområder (herefter badevandsbekendtgørelsen) og andre love og bekendtgørelser. Badevandsbekendtgørelsen er ændret i december 2011 med henblik på præcisering af reglerne som følge af EU-Kommissionens pilot-anmodning (ENV A.2/LN/yy/ARES(2010).

EU-Kommissionen oplyser i åbningsskrivelsen, at den finder, at enkelte bestemmelser i badevandsdirektivet på trods af ændringen i december 2011 af badevandsbekendtgørelsen stadig er mangelfuldt gennemført i dansk ret.

Det drejer sig bl.a. om artikel 2, stk. 13, vedrørende definitionen af ”den berørte offentlighed”, som efter EU-Kommissionens vurdering er defineret for snævert i badevandsbekendtgørelsen, idet vigtige foreninger er afskåret, fx foreninger, som har friluftsliv og sport som formål.

Endvidere drejer det sig om artikel 5, stk. 3, hvilken fastsætter en forpligtelse for medlemsstaterne til mindst at opnå den fastsatte kvalitet, ligesom medlemsstaterne har en forpligtelse til at iværksætte de i artikel 5, stk. 3, fastsatte foranstaltninger med henblik på at øge antallet badevande med klassifikationen ”godt” og ”udmærket”.

Regeringen har besvaret åbningsskrivelse med tilkendegivelse af, at det forventes, at der hurtigst muligt sendes en præciseret bekendtgørelse i høring med henblik på ikrafttræden efter badesæsonen 2012, hvilket vil sige medio september 2012

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse vedr. badevandskvalitet, alm. del 2011-12: bilag 328 af 6. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 327 af 6. marts 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. badevandskvalitet (sag nr. 2011/2183), alm. del 2011-12: bilag 405 af 1. maj 2012
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik