HENLAGT Sag nr. 2012/0032 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/104/EF (Vikararbejde)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2008/104/EF, der omhandler vikararbejde.

direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde er beklageligvis ikke implementeret i dansk ret endnu. Dette skyldes, at der blev afholdt folketingsvalg, og forholdet til arbejdsmarkedets parter. Det har siden ultimo 2008 forgæves været forsøgt at overenskomstimplementere direktivet, men det har ikke været muligt at nå til enighed med arbejdsmarkedets parter. 

I foråret 2011 har en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg forsøgt at tilvejebringe enighed mellem parterne om en lovimplementering af direktivet, men uden held. Det er særligt spørgsmålet om udmøntning af direktivets artikel 5, stk. 3, om adgangen til fravigelse af ligebehandlingsprincippet ved kollektiv overenskomst som parterne ikke har kunnet nå til enighed om. Beskæftigelsesministeriet har herefter arbejdet med udformningen af et lovforslag uden inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Med henblik på en nærmere redegørelse for de bestræbelser, der gøres for at sikre en bred opbakning bag et lovforslag, foreslår Beskæftigelsesministeriet, at der afholdes et møde med Kommissionen herom. Det er regeringens forventning, at et lovforslag kan vedtages enten sidst i indeværende folketingssamling eller hurtigst muligt i næste folketingssamling. Det forventes, at et lovforslag, der implementerer direktivet om vikararbejde, ville kunne træde i kraft i 2012. 

Folketingets behandling af sagen:

Samrådet på EUU-dagsorden d. 23. oktober 2012

NB Samrådet var et lukket punkt på mødet - derfor er der intet offentligt referat

Samrådsspørgsmål om manglende implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde

Notat om fastlæggelse af vikarers lønniveau gennem vikardirektivets ligebehandlingsprincip, alm. del 2012-13: Bilag 125 af 10. december 2012 

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelser Kommissionens åbningsskrivelser nr. 2012/0032, 2012/0033, 2012/0034, 2012/0035, 2012/0036, 2012/0037 og 2012/0038, alm. del 2011-12: Bilag 273 af 6. februar 2012 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 275 af 6. januar 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2011-12: bilag 361 af 30. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 363 af 30. marts 2012

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. vikararbejde (sag nr. 2012/0032), alm. del 2012-13: bilag 51 af 1. november

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 54 af 1. november 2012 

Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. vikardirektivet (sag nr. 2012/0032), alm. del 2012-13: bilag 148 af 2. januar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 149 af 2. januar 2013 

Henlagt af Kommissionen: 

Kommissionens oversigt af 26. september 2013

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik