HENLAGT Sag nr. 2012/0033 Manglende gennemførelse af Direktiv 2010/24/EU (Inddrivelse af fordringer)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2010/24/EU, der omhandler inddrivelse af fordringer.

Direktivet er gennemført ved §§ 1 og 2 i lov nr. 118 af 7. februar 2012, lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet, hvis § 6, stk. 1, 1. pkt., fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for §§ 1 og 2 til den 15. februar 2012. Kommissionen har den 10. februar 2012 modtaget notifikation om gennemførelsen (MNE(2012)50793).

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelser Kommissionens åbningsskrivelser nr. 2012/0032, 2012/0033, 2012/0034, 2012/0035, 2012/0036, 2012/0037 og 2012/0038, alm. del 2011-12: bilag 273 af 6. februar 2012 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 275 af 6. januar 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2011-12: bilag 361 af 30. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 363 af 30. marts 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 26. april 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik