HENLAGT Sag nr. 2012/0036 Manglende gennemførelse af Direktiv 2010/78/EU (Finansielle tilsynsmyndigheder)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2010/78/EU, der omhandler finansielle tilsynsmyndigheder.

Direktiv 2010/78/EU indeholder bestemmelser, der vedrører forholdet mellem nationale myndigheder og de europæiske tilsynsmyndigheder. Da direktivets bestemmelser alene retter sig mod danske myndigheder, er direktivet – i overensstemmelse med fast praksis – ikke implementeret ved formel lovgivning. Der er i stedet indført administrative procedurer, som de danske myndigheder er forpligtet til at overholde. 

Danmark har den 21. marts 2012 notificeret Kommissionen om tilgangen til implementering af dette direktiv (MNE(2012)51414) og (MNE(2012)51424).

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelser Kommissionens åbningsskrivelser nr. 2012/0032, 2012/0033, 2012/0034, 2012/0035, 2012/0036, 2012/0037 og 2012/0038, alm. del 2011-12: bilag 273 af 6. februar 2012 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 275 af 6. januar 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2011-12: bilag 361 af 30. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 363 af 30. marts 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 23. januar 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik