HENLAGT Sag nr. 2012/0038 Manglende gennemførelse af Direktiv 2011/68/EU (Afprøvning af grøntsagsarter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2011/68/EU, der omhandler afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter.

Kommissionens påstand:

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/68/EU kræver ingen nationale gennemførelsesforanstaltninger. I Danmark er det NaturErhvervsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er den nationale sortsmyndighed, og som foretager SES-afprøvningerne. Afprøvningerne er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med direktivets indhold. Direktivets bestemmelser er blevet anvendt af den nationale sortsmyndighed fra den 1. januar 2012.

Gennemførelsen af direktivet blev på grund af en forglemmelse først notificeret over for Kommissionen den 9. marts 2012. Kommissionen afgav endelig kvittering for modtagelse af notifikationen den 9. marts 2012 (MNE(2012)51331).

Den danske regering har afgivet svar på Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelser Kommissionens åbningsskrivelser nr. 2012/0032, 2012/0033, 2012/0034, 2012/0035, 2012/0036, 2012/0037 og 2012/0038, alm. del 2011-12: bilag 273 af 6. februar 2012 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 275 af 6. januar 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 7 direktiver, alm. del 2011-12: bilag 361 af 30. marts 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 363 af 30. marts 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 26. april 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik