HENLAGT Sag nr. 2012/0261 Manglende gennemførelse af direktiv 2012/1/EU (Afgrøden Oryza Sativa)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2012/1/EU, der omhandler afgrøden Oryza Sativa.

Regeringen:

Direktivet foreskriver ændringer af bilag I i Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 for så vidt angår de betingelser, som afgrøden Oryza sativa skal opfylde.

Ved Kommissionens afgørelse 2010/680/EU af 9. november 2010 blev Danmark og en række andre medlemsstater efter ansøgning fritaget for forpligtelsen til at anvende Rådets direktiv 66/402/EØF, med undtagelse af artikel 14, stk. 1, på afgrøden Oryza sativa. 

På baggrund af denne afgørelse er Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/1/EU af 6. januar 2012 ikke blevet gennemført i dansk ret.

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2012/0258, 2012/0259, 2012/0260 og 2012/0261 om kørekort, beskatning selskaber m.v. alm. del 2011-12: bilag 562 af 27. juli 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 563 af 27. juli 2012

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelser nr. 2012/0258, 2012/0259, 2012/0260 og 2012/0261, alm. del 2011-12: bilag 606 af 19. september 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 607 af 20. september 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 24. januar 2013

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik