HENLAGT Sag nr. 2012/0342 Manglende gennemførelse af direktiv 2010/73/EU (Værdipapirer)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2010/73/EU, der omhandler værdipapirer. Fristen for gennemførelse af direktivet var den 1. juli 2012.

Danmark anfører i notifikationen, at hovedparten af direktivet er gennemført i dansk ret inden implementeringsfristen. I forbindelse med implementeringen skete der imidlertid en fejl, der medførte, at direktivets art. 2, stk. 2, litra a og b, vedr. ændring af direktiv 2004/109/EF ikke blev gennemført i dansk ret. Som anført i den notificerede sammenligningstabel, har Finanstilsynet i direkte forlængelse af, at fejlen blev opdaget, taget skridt til at implementere de manglende bestemmelser i dansk ret.

Implementeringen af direktivets art. 2, stk. 2, litra a og b, er inkluderet i et lovforslag, der forventes fremsat af erhvervs- og vækstministeren i uge 47 2012. Danmark vil notificere implementeringen af de manglende artikler, så snart dette lovforslag er vedtaget.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelser nr. 2012/0342, 2012/0343 og 2012/0344 (dokumentnr. SG-Greffe(2012)D/14678), alm. del 2011-12: bilag 621 af 28. september 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 622 af 28. september 2012

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Svar på Kommissionens åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af i alt tre direktiver (sag nr. 2012/0342, 2012/0343 og 2012/0344), alm. del 2012-13: bilag 94 af 23. november 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 95 af 23. november 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 23. januar 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik