HENLAGT Sag nr. 2012/0343 Manglende gennemførelse af direktiv 2010/84/EU (Humanmedicinske lægemidler)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at implementere direktiv 2010/84/EU, der omhandler humanmedicinske lægemidler.

Regeringen:

Fristen for gennemførelse af direktivet var den 21. juli 2012. Dele af direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 605 af 18. juni 2012 om ændring af lov om lægemidler og vævsloven. Loven trådte i kraft den 21. juli 2012. Loven gennemfører de dele af direktivet, der indfører krav, som kan efterleves fra juli 2012.

De resterende dele af direktivet vil blive gennemført i takt med Det Europæiske Lægemiddelagenturs indfasning af aktiviteter i medfør af direktivet.

Danmark har den 25. september 2012 fremsendt notifikation til Kommissionen om implementeringen af direktivet, og Kommissionen har samme dag kvitteret notifikationen. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelser nr. 2012/0342, 2012/0343 og 2012/0344 (dokumentnr. SG-Greffe(2012)D/14678), alm. del 2011-12: bilag 621 af 28. september 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 622 af 28. september 2012

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Svar på Kommissionens åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af i alt tre direktiver (sag nr. 2012/0342, 2012/0343 og 2012/0344), alm. del 2012-13: bilag 94 af 23. november 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 95 af 23. november 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. november 2012
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik