HENLAGT Sag nr. 2012/0421 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/8/EU (Afprøvning af plantearter)

Kommissionen har ikke modtaget meddelelse om, hvorvidt Danmark har gennemført Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/8/EU af 2. marts 2012 om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter. Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 30. september 2012.

Regeringens svar:

I Danmark er det NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er den nationale sortsmyndighed, og som foretager SES-afprøvningerne (afprøvning af sortens egenskaber i relation til selvstændighed, ensartethed og stabilitet). Afprøvninger af arter, som er relevante i Danmark, er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale guidelines, som direktivet henviser til, hvorfor der på direktivets område er fuld normharmoni. De nævnte guidelines er i overensstemmelse med direktivets art. 3 blevet anvendt af den nationale sortsmyndighed siden den 1. oktober 2012.

Gennemførelsen af direktivet blev på grund af en forglemmelse først notificeret over for Kommissionen den 4. januar 2013. Kommissionen sendte samme dag kvittering for modtagelse af notifikationen.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningskrivelse vedr. landbrugsplantearter (sag nr. 2012/0421), alm. del 2012-13: bilag 117 af 5. december 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 118 af 5. december 2012

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. landbrugsplantearter (sag nr. 2012/0421), alm. del 2012-13: bilag 174 af 24. januar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 175 af 24. januar 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 21. marts 2013
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik