Sag nr. 2012/2125 Vedrørende direktiv 2001/37/EF (Snus) NB Ført til Domstolen i oktober 2014

EU-Kommissionen har fremsendt åbningsskrivelse vedr. manglende forenelighed mellem direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (tobaksvaredirektivet) og lovbekendtgørelse nr. 1022 af 21. oktober 2008 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (tobaksvareloven). Det er Kommissionens vurdering, at § 19 i tobaksvareloven om salg af løs snus i Danmark er i strid med tobaksvaredirektivets artikel 8, som indeholder et forbud mod salg af enhver form for tobak, som indtages oralt, jf. direktivets artikel 2, nr. 4.

Den danske regering tager Kommissionens vurdering til efterretning, og har på det grundlag besluttet at fremsætte et lovforslag inden udgangen af marts 2013, der fastsætter et dansk forbud mod salg af løs snus med henblik på at bringe tobaksvarelovens § 19 i overensstemmelse med tobaksvaredirektivets artikel 8. Kommissionen vil blive underrettet, så snart lovforslaget er fremsat.

NB Kommissionen har den 10. juli 2014 besluttet at stævne Danmark ved EU-Domstolen - se pressemeddelelse nedenfor, samt sagen C-468/14 Kommissionen mod Danmark (snus)

Notat om modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelse nr. 2012/2125 vedr. fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, alm. del 2011-12: bilag 522 af 2. juli

Regeringens notat om svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. salg af løs snus i Danmark (sag 2012/2125), alm. del 2011-12: bilag 576 af 27. august 2012

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse: 

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. tobaksvarer (sag nr. 2012/2125), alm. del 2012-13: bilag 53 af 1. november 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 55 af 1. november 2012

Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. salg af løs snus i Danmark (sag nr. 2012/2125), alm. del 2012-13: bilag 178 af 24. januar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 180 af 24. januar 2013

Kommissionen bringer sagen for EU-Domstolen:

Pressemeddelelse fra Europa-Kommissionen den 10. juli 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik