HENLAGT Sag nr. 2012/2143 Manglende gennemførelse af forordninger om det indre marked for luftfart (Single European Sky)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at mangler en gennemførelse af forordninger, der omhandler det indre marked for luftfart.

Regeringen: 

Forordning 1315/2007 og 1035/2011 trådte i kraft henholdsvis den 29. november 2007 og 7. okto kraft den 20. juni 2008 og fandt anvendelse fra den 1. januar 2009.

Ad forordning 1034/2011:
For så vidt angår artikel 8 i Kommissionens forordning nr. 1034/2011 (tidligere artikel 7 i forordning 1315/2007) vedrørende udførelse af og opfølgning på flyvesikkerhedsmæssige tilsyn med lufttrafikstyring (ATM) og lufttrafiktjenester (sikkerhedsaudit og korrigerende handlinger) udfører de danske myndigheder tilsyn som foreskrevet i forordningen. Et enkelt tilsyn med den designerede luftfartstjenesteudøver for dansk luftrum (Naviair), som i relation til den foreskrevne to-årsperiode har været udestående, er blevet gennemført i perioden 22.- 26. november 2012. Tilsynene udføres dels som planlagte tilsyn dels i forbindelse med ændringer af ATM-funktionssystemerne.

De danske myndigheder har endvidere igangsat arbejdet med at udarbejde de mere specifikke dokumenterede procedurer som angivet i forordningens artikel 6 og 10.

Ad forordning 482/2008:
For så vidt angår artikel 4 i Kommissionens forordning nr. 482/2008 vedrørende softwaresikringssystemer, sammenholdt med artikel 6 i Kommissionens forordning nr. 1035/2011, monitorerer de danske myndigheder gennem tilsyn, at markedet efterlever forordningen. Tilsynene er hidtil blevet udført i overensstemmelse med principperne i de generelle procedurer som anført ovenfor. De danske myndigheder har nu i tilslutning hertil udarbejdet Procedure nr. 120 ”Funktionstilsyn – CNS Luftfartstjenesteudøvere” med tilhørende bilag, der specifikt retter sig mod tilsyn med overholdelse af kravene til softwaresikringssystemer som anført i forordning 482/2008.

Danmark har således nu gennemført forpligtelserne, der følger af forordning nr. 482/2008.

Notat om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse nr. 2012/2143 vedr. det indre marked for luftfart (Single European Sky), alm. del 2012-13: bilag 12 af 8. oktober 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: Bilag 13 af 8. oktober 2012 

Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. Single European Sky (sag nr. 2012/2143), alm. del 2012-13: bilag 110 af 3. december 2012

Bilaget er fortroligt, alm. del 2011-12: bilag 113 af 3. december 2012

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 26. september 2013
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik