Sag nr. 2012/2220 Manglende gennemførelse af Direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhed)

Kommissionen har i åbningsskrivelsen anført, at selvom Danmark har meddelt, hvilke lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er truffet til at gennemføre direktivet, har Kommissionen efter undersøgelsen konstateret visse betænkeligheder.

Kommissionen finder, at der er bestemmelser i direktivet, som Danmark ikke har gennemført præcist nok. Bestemmelserne er indenfor 5 følgende områder:

  1. Udvikling og forbedring af jernbanesikkerheden - art. 4, stk. 4, om de enkelte producenters, vedligeholdelsesvirksomheders, ihændehaveres, tjenesteyderes og ordregiveres ansvar.
  2. Sikkerhedsledelsessystemer – art. 9, stk. 2, om at sikkerhedsledelsessystemet, når det er relevant og rimeligt også skal tage hensyn til de risici, der opstår som følge af andre parters aktiviteter.
  3. Ansøgningskrav i forbindelse med sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser – art. 12, stk. 1, om at ansøgere skal sende supplerende oplysninger så hurtigt som muligt, når sikkerhedsmyndigheden anmoder om yderligere oplysninger.
  4. Undersøgelsens status – art. 20, stk. 1 og stk. 2, om at undersøgelseslederne skal udføre deres opgaver så effektivt og hurtigt som muligt og om deres adgangsrettigheder
  5. Undersøgelsesorgan – art. 21, stk. 1, om undersøgelsesorganets uafhængighed.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. jernbanesikkerhed (sag nr. 2012/2220), alm. del 2012-13: bilag 241 af 28. februar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 242 af 28. februar 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse 2012/2220 om jernbanesikkerhed, alm. del 2012-13: bilag 351 af 23. april 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 352 af 23. april 2013

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse: 

Orientering om Kommissionens begrundet udtalelse vedrørende manglende gennemførelse af direktiv om jernbanesikkerhed (sag 2012/2220), alm. del 2013-14: bilag 233af 31. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 234 af 31. januar 2014

Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse: 

Notat om svar på begrundet udtalelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet (sag nr. 2012/2220), alm. del 2013-14: bilag 369 af 28. marts 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 370 af 31. marts 2014

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik