HENLAGT Sag nr. 2012/4169 Vedrørende det danske personfradrag

Kommissionen har den fremsendt åbningsskrivelse vedrørende beregningen af dansk personfradrag i tilfælde, hvor den skattepligt har såvel dansk som udenlandsk indkomst. Danmark overholder efter Kommissionens opfattelse ikke TEUF artiklerne 21, 45 og 63 samt EØS artiklerne 36 og 40, idet Danmark ikke i fuldt omfang tager hensyn til den skattepligtiges personlige og familiemæssige forhold, hvis den pågældende har indkomst fra såvel Danmark som fra en anden EU/EØS-medlemsstat.

Problemet kan illustreres med det eksempel, at en person, som har bopæl i Danmark, har en indkomst på 200.000 kr. fra Danmark og en indkomst på 200.000 kr. fra udlandet. Hvis Danmark skal undgå dobbeltbeskatning ved den såkaldte exemptionsmetode, hvor den udenlandske indkomst ikke beskattes i Danmark, vil halvdelen af personfradraget blive henført til den udenlandske indkomst og vil dermed være tabt for den skattepligtige.

Efter Kommissionens opfattelse er det danske personfradrag en begunstigelse af personlig og/eller familiemæssig karakter, da det sikrer den skattepligtige et indkomstskattefrit eksistensminimum. Sådanne begunstigelser skal iflg. Kommissionen gives fuldt ud i bopælslandet, med mindre de personlige og familiemæssige forhold er taget betragtning ved beskatninen i arbejdsstaten.

Med udgangspunkt i domspraksis på området må det anses for usandsynligt, at Domstolen i denne sag skulle give Danmark medhold. Skatteministeriet er derfor af den opfattelse, at beregningsmetoderne bør ændres, således at det sikres, at de danske regler på dette område bringes i overensstemmelse med EU-retten.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse nr. 2012/4169 vedrørende det danske personfradrag, alm. del 2012-13: bilag 364 af 3. maj 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 365 af 3. maj 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på åbningsskrivelse vedrørende beregning af dansk personfradag (sag nr. 2012/4169), alm. del 2013-14: bilag 106 af 21. november 2013 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 108 af 21. november 2013

Udvalgsspørgsmål:

Spørgsmål om regeringens holdning til Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2012/4169 vedrørende det danske personfradrag, og hvad regeringen har svaret Kommissionen i forbindelse med en tidligere forespørgsel om sagen gennem EU PILOT af 23. oktober 2013

EUU alm. del - svar på spørgsmål 20 om regeringens holdning til Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2012/4169 vedrørende det danske personfradrag, og hvad regeringen har svaret Kommissionen i forbindelse med en tidligere forespørgsel om sagen gennem EU PILOT af 29. november 2013

Spørgsmål om hvor lang tid tilbage borgerne kan kræve tilbagebetaling i tilfælde af en for høj skatteindbetaling grundet skatteministeriets beregningsmetoder af 10. december 2013

Spørgsmål om hvor lang tid skatteministeriet har benyttet en beregningsmetode som ikke er i overensstemmelse med EU-retten af 10. december 2013

Spørgsmål om hvornår træder/trådte Skatteministeriets nye og korrekte beregningsmetode i kraft af 10. december 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt den 28. marts 2014

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik