HENLAGT Sag nr. 2013/0015 Manglende gennemførelse af Direktiv 2008/120/EU (beskyttelse af søer og gylte)

I åbningsskrivelsen anfører Kommissionen, at de danske myndigheder dels i svar på pilotanmodning 3985/12/SNCO, dels i brev af 21. januar 2013 skulle have forklaret, at man vil tillade, at søer omfattet af den pågældende bestemmelse holdes i individuelle båse indtil engang i første halvdel af 2013.

Ifølge artikel 3, stk. 4 i Rådets direktiv 2008/120/EF (kodificeret udgave) skal drægtige søer og gylte være løsgående i grupper senest fra fire uger efter løbning til en uge før forventet faring. Reglen gælder besætninger med 10 eller flere søer. Direktivet indeholder i artikel 3, stk. 9 en overgangsbestemmelse, der udløb 1. januar 2013.

Bestemmelsen i artikel 3, stk. 4 og bestemmelsen i artikel 3, stk. 9 er gennemført i dansk lovgivning ved en ændring af loven om indendørs hold af drægtige søer og gylte.

Kommissionen anfører i brev af 21. februar 2013, at de danske myndigheder dels i svaret på EU-pilotanmodning 3985/12/SNCO og dels i af brev af 21. januar 2013 skulle have forklaret, at man vil tillade, at søer omfattet af de pågældende bestemmelser holdes i individuelle båse indtil engang i første halvdel af 2013.

Dette må imidlertid bero på en misforståelse. 
Misforståelsen bunder muligvis i, at det både af svaret på EU-pilotanmodningen og i brevet af 21. januar 2013 fremgår, at det er estimeret, at 6 % af danske sobesætninger ikke forventes at overholde bestemmelsen om løsgående drægtige søer og gylte inden den 1. januar 2013, men af dette forventes at ske i løbet af første halvår 2013. Disse oplysninger kan dog på ingen måde tages som et udtryk for, at de danske myndigheder tillader eller accepterer, at bestemmelsen ikke overholdes. Tværtimod fremgår det bl.a. af det danske svar på EU-pilotanmodningen, at ”På grund af den lange overgangsperiode og den fokus, der har været på bestemmelsen om løsgående drægtige søer og gylte vil Fødevarestyrelsen se med stor alvor på en overtrædelse af bestemmelsen, og derfor som udgangspunkt indgive politianmeldelse”.

Kommissionens pressemeddelelse om åbningsskrivelsen af 21. februar 2013

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. mindstekrav med hensyn til beskyttelse af søer og gylter (sag nr. 2013/2015), alm. del 2012-13: bilag 243 af 28. februar 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 244 af 28. februar 2013,

Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse 2013/2015 om beskyttelse af svin, alm. del 2012-13: bilag 344 af 22. april 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 346 af 22. april 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 20. februar 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik