HENLAGT Sag nr. 2013/0107 Manglende gennemførelse af Direktiv 2011/62/EU (lægemidler)

Kommisionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktivet om fælleskabskodeks for humanmedicinske lægemidler.

Ifølge Regeringene er dele af direktivet gennemført i dansk ret bl.a. ved:


- Lov nr. 1258 af 18. december 2012 om ændring af lov om lægemidler,
lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes
finansiering (Forhindring af forfalskede lægemidler i den
lovlige forsyningskæde m.v.),

- bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012

Kommissionen modtog underretning herom den 4. april 2013.

Det bemærkes, at gennemførelsen af direktivets regler om sikkerhedsforanstaltninger på visse lægemiddelpakninger (”safety features”) afventer af delegerede retsakter fra Kommissionen. Det samme gør sig gældende i forhold til de bestemmelser i direktivet, der pålægger medlemsstaterne at træffe foranstaltninger for at forhindre, at lægemidler der introduceres i EU, uden at skulle bringes i omsætning i EU (transitlægemidler), kommer i omsætning, hvis der er mistanke om, at de er forfalskede.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. 2013/0107, 2013/0108, 2013/0109, 2013/0110, 2013/0111, alm. del 2012-13: bilag 298 af 2. april 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 299 af 2. april 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0107 om forfalskede lægemidler, alm. del 2012-13: bilag 413 af 6. juni 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 414 af 6. juni 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 26. september 2013

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik