Sag nr. 2013/0360 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/26/EU (lægemidler)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktivet om lægemiddelovervågning.

Regeringens svar:

Gennemførelsen af direktivet nødvendiggør få mindre ændringer af den danske lægemiddellov. De nødvendige ændringer er indeholdt i lovforslaget L 94 – forslag til ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser, der blev fremsat den 5. december 2013.

Lovforslagets bestemmelser om lægemiddelovervågning forventes at træde i kraft den 1. marts 2014. Der bliver således tale om en mindre forsinkelse af direktivets gennemførelse i dansk ret. Kommissionen vil blive underrettet, når de nødvendige lovændringer er blevet vedtaget.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:
Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende lægemiddelovervågning og Kroatiens tiltrædelse (sag nr. 2013/0360, 2013/0361, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364), alm. del 2013-14: bilag 141 af 6. december 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 142 af 9. december 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0360, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364 om manglende gennemførelse af fire direktiver, alm. del 2013-14: bilag 230 af 30. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 231 af 30. januar 2014

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse: 

Orientering om begrundet udtalelse om lægemiddelovervågning (sag nr. 2013/0360), alm. del 2013-14: bilag 426 af 1. maj 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 425 af 1. maj 2014 

Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse: 
Notat om svar på begrundet udtalelse vedrørende lægemiddelovervågning (sag nr. 2013/0360), alm. del 2013-14: bilag 539 af 23. juni 2014    

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 541 af 23. juni 2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik