HENLAGT Sag nr. 2013/0362 Manglende gennemførelse af Direktiv 2013/17/EU (miljø - Kroatien)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktivet om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Kroatiens tiltrædelse.

Regeringens svar:

Direktivet ændrer i direktiv 92/43/EØF, direktiv 2001/81/EF og direktiv 2009/147/EF. Ændringen af direktiv 2001/81/EF vil blive gennemført i dansk ret ved en enkelt lovteknisk ændring af bekendtgørelse nr. 1325 af 21. december 2011 om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak (NEC-bekendtgørelsen), ligesom der vil blive indsat en henvisningsnote til direktiv 2013/17/EU i denne bekendtgørelse.

Ændringen af direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF nødvendiggør ikke ændringer af dansk ret udover indsættelse af en henvisningsnote til direktiv 2013/17/EU i bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (artsfredningsbekendtgørelsen). Ændringerne af NEC-bekendtgørelsen og artsfredningsbekendtgørelsen forventes gennemført ved udgangen af februar 2014.

Kommissionen vil blive underrettet, så snart bekendtgørelserne er trådt i kraft. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende lægemiddelovervågning og Kroatiens tiltrædelse (sag nr. 2013/0360, 2013/0361, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364), alm. del 2013-14: bilag 141 af 6. december 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 142 af 9. december 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0360, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364 om manglende gennemførelse af fire direktiver, alm. del 2013-14: bilag 230 af 30. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 231 af 30. januar 2014

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionen den 23. juli 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik