HENLAGT Sag nr. 2013/0363 Manglende gennemførelse af Direktiv 2013/21/EU (miljø - Kroatien II)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktivet om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Kroatiens tiltrædelse.

Regeringens svar:

Direktivet ændrer i direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. Gennemførelsen af direktiv 2013/21/EU har ikke nødvendiggjort ændringer i dansk ret udover indsættelse af en henvisningsnote til direktivet i bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger. Henvisningsnoten er indsat ved bekendtgørelse nr. 1493 af 12. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger, der trådte i kraft den 1. januar 2014.

Kommissionen modtog underretning herom den 18. december 2013.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende lægemiddelovervågning og Kroatiens tiltrædelse (sag nr. 2013/0360, 2013/0361, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364), alm. del 2013-14: bilag 141 af 6. december 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 142 af 9. december 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0360, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364 om manglende gennemførelse af fire direktiver, alm. del 2013-14: bilag 230 af 30. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 231 af 30. januar 2014

Henlagt af Kommissionen: 

Kommissionens oversigt af 28. marts 2014

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik