HENLAGT Sag nr. 2013/0364 Manglende gennemførelse af Direktiv 2013/24/EU (selskabsret - Kroatien)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktivet om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af Kroatiens tiltrædelse.

Regeringens svar:

Direktivet ændrer i direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 2009/101/EF, 2009/102/EF, 2011/35/EU og 2012/30/EU.

Kommissionen har oplyst over for Erhvervsstyrelsen, at medlemsstaterne alene skal gennemføre direktiv 2013/24/EU i national ret, såfremt de nationale regler refererer til specifikke medlemsstater. De danske regler, der gennemfører de ovennævnte direktiver vedrørende selskabsret og regnskabsret, indeholder ikke specifikke henvisninger til andre medlemsstater eller deres virksomheder. direktiv 2013/24/EU nødvendiggør således ikke ændringer i lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie og anpartsselskaber med senere ændringer (selskabsloven) eller lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013 med senere ændringer (årsregnskabsloven).

Kommissionen modtog underretning herom den 18. december 2013.

Der vil blive indsat en henvisningsnote til direktiv 2013/24/EU i både selskabsloven og årsregnskabsloven ved førstkommende lejlighed. Kommissionen vil blive underrettet, når henvisningsnoterne er blevet indsat. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende lægemiddelovervågning og Kroatiens tiltrædelse (sag nr. 2013/0360, 2013/0361, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364), alm. del 2013-14: bilag 141 af 6. december 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 142 af 9. december 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0360, 2013/0362, 2013/0363 og 2013/0364 om manglende gennemførelse af fire direktiver, alm. del 2013-14: bilag 230 af 30. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 231 af 30. januar 2014

Henlagt af Kommissionen den 20. februar 2014

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik