HENLAGT Sag nr. 2013/2003 Vedrørende fællesantenneanlæg i den danske planlov

Kommissionen mener, at Danmark har indrømmet og opretholdt sig i strid med artikel 2 i konkurrencedirektivet.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen finder, at Danmark har indrømmet og opretholdt særlige i strid med artikel 2 i konkurrencedirektivet, ved a) at have vedtaget bestemmelserne i lov om planlægnings (planlovens) § 15, stk. 2, nr. 11 og 13, for så som de giver kommunerne ret til at gøre ibrugtagning af ny bebyggelse betinget af pligtmæssigt medlemskab af et fællesantenneanlæg og b) i § 1, nr. 11, i lov nr. 424 af 10. maj 2011 om ændring af lov om planlægning at have undladt at ophæve den særlige rettighed, der i planlovens § 15, stk. 2, nr. 11 og 13, blev indrømmet antenneforeninger, for bebyggelse opført før ikrafttrædelsen af lov nr. 424 af 10. maj 2011.

Regeringen: 

Regeringen anfører, at den nævnte hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 11 og 13, blev ophævet ved lov nr. 424 af 10. maj 2011 om ændring af lov om planlægning. Denne lovændring berørte ikke de lokalplanbestemmelser vedr. tilslutningspligt til fællesantenneanlæg, som de enkelte kommuner før ændringslovens ikrafttræden allerede måtte have vedtaget med hjemmel i planlovens da gældende regler. Regeringen oplyser, at Folketinget imidlertid den 4. april 2013 har vedtaget lov nr. 358 af 9. april 2013 om ændring af lov om planlægning, hvorefter bl.a. disse lokalplanbestemmelser er uden virkning, jf. lovens § 1, nr. 9.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse nr. 2013/2003 vedr. fællesantenneanlæg i den danske planlov, alm. del 2012-13: bilag 252 af 5. marts 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 253 af 5. marts 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse nr. 2013/2003 om fællesantenneanlæg, alm. del 2012-13: bilag 418 af 10. juni 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2012-13: bilag 419 af 10. juni 2013 

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 20. februar 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik