HENLAGT Sag nr. 2013/2132 Manglende gennemførelse af Direktiv 2010/31/EU (bygningers energimæssige ydeevne)

Kommissionen har ikke fundet definitionerne i bygningsdirektivets artikel 2, nr. 2-14 og nr. 17-19 tilstrækkeligt gennemført i den danske meddelelse af implementering af bygningsdirektivet.

Regeringen:

I svaret til Kommissionen redegør regeringen for, at bestemmelsen er gennemført i dansk ret.

Regeringen erkender i svaret til Kommissionen, at ikke samtlige definitioner ordret er gennemført i dansk ret. I besvarelsen præciserer regeringen, at der som følge af den mangeårige retspraksis på byggelovsområdet ikke er traditionfor at anvende eller indføre legaldefinitioner i byggelovgivningen.
Herudover henviser regeringen til den status som lovforarbejder har i dansk ret og at der ikke i Danmark er tradition for ordret gennemførelse af EU-direktiver. I forlængelse heraf henvises til, at der i dansk ret er pligt til direktivkonform fortolkning af lovbestemmelser, hvilket sikrer, at der altid opnås et direktivkonformt resultat. 
Den danske implementering af bygningsdirektivets artikel 2, nr. 17, sker ved bekendtgørelse, nr. 488, af 7. juni 1996, om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel. Implementeringen er ved en fejl ikke blevet notificeret over for Kommissionen.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse: 

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. bygningers energimæssige ydeevne nr. 2013/2132, alm. del 2013-14: bilag 17 af 7. oktober 2013

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 18 af 7. oktober 2013

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Svar på åbningsskrivelse vedrørende bygningers energimæssige ydeevne (2013/2132), alm. del 2013-14: bilag 125 af 28. november 2013 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 126 af 28. november 2013

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 23. januar 2014
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik