HENLAGT Sag nr. 2013/2288 Vedrørende Forordning (EF) nr. 1072/2009 (Cabotagekørsel - tom emballage)

Kommissionen mener, at den danske bekendtgørelse nr. 891 af 2. juli 2013, om ændring af bekendtgørelse om godskørsel § 1, nr. 2 er i strid med forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Kommissionen mener, at bestemmelsen udelukker, at transport af tomme containere og returemballage kan udgøre en international transport i forordningens forstand, selv om der faktisk måtte være tale om en reel transport.

Kommissionens påstand: 

Kommissionen anfører i åbningsskrivelsen, at den danske bekendtgørelse nr. 891 af 2. juli 2013, om ændring af bekendtgørelse om godskørsel § 1, nr. 2 er i strid med forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel. Kommissionen mener, at bestemmelsen udelukker, at transport af tomme containere og returemballage kan udgøre en international transport i forordningens forstand, selv om der faktisk måtte være tale om en reel transport.

Derudover anfører Kommissionen, at bekendtgørelsens § 1, nr. 2 er usammenhængende, idet det følger, at indenlandsk transport, der består af tomme containere, paller eller returemballage skal betragtes som cabotagekørsel. Endvidere, at dette også er uforeneligt med definitionen af cabotagekørsel i forordning nr. 1072/2009.

Regeringen:

Regeringen har på baggrund af modtagelsen af Kommissionens åbningsskrivelse besluttet at ændre den danske bekendtgørelse, så kørsel med tomme containere og returemballage godt kan give adgang til cabotagekørsel, hvis der vel at mærke er tale om en reel international transport i forordningens forstand. Man vil ikke i bekendtgørelsen udtrykkeligt fastsætte regler om kørsel med tomme containere i Danmark. Men en sådan kørsel må anses for at være cabotagekørsel, hvis den udføres for fremmed regning.

Ændring af bekendtgørelse om godskørsel er iværksat, og Danmark vil orientere Kommissionen når den ændrede bekendtgørelse er trådt i kraft, hvilket forventes at være den 9. maj 2014. Udkast til bekendtgørelsen er vedlagt svaret til Kommissionen. Det er henstillet til politiet, at de nuværende regler i den mellemliggende periode ikke skal håndhæves.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende international godskørsel (sag 2013/2288), alm. del 2013-14: bilag 235 af 31. januar 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 236 af 31. januar 2014


Notat om regeringens besvarelse af åbningsskrivelse:

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende international godskørsel (sag nr. 2013/2288), alm. del 2013-14: bilag 387 af 7. april 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 388 af 7. april 2014 


Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt fra den 25. september 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik