Sag nr. 2013/2300 Manglende gennemførelse af Direktiv 2011/24/EU (patientrettigheder)

Europa-Kommissionen har ved brev af 10. juli 2014 henledt den danske regerings opmærksomhed på gennemførelsen i dansk ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (herefter: ”patientrettighedsdirektivet”).

Kommissionens påstand: 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved skrivelser af 8. og 14. januar 2014 meddelt Kommissionen, hvilke foranstaltninger man har truffet til gennemførelse af direktivet, og erklæret, at Danmark har gennemført patientrettighedsdirektivet fuldt ud.

Kommissionen har imidlertid i sin skrivelse opregnet i alt 18 bestemmelser i patientrettighedsdirektivet, hvor der efter Kommissionens opfattelse ikke er truffet foranstaltninger til gennemførelse i dansk lovgivning, eller hvor dette i hvert fald ikke er meddelt Kommissionen. 

Åbningsskrivelsen viser, at der på en række punkter er behov for over for Kommissionen at klargøre det nærmere indhold og de nærmere konsekvenser af den danske gennemførelse af direktivet. Ud over, at der generelt er redegjort for reglerne om patientjournaler, kvalitet og sikkerhed, klage og erstatning, er der således eksempelvis også i svaret til Kommissionen redegjort for grundprincippet i det offentligt finansierede danske sundhedsvæsen om, at patienterne tilbydes den behandling, som de efter en sundhedsfaglig vurdering har behov for – uden hensyn til sygdommens eller skadens karakter og årsag eller hidtidig behandling.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse om patientrettigheder (sag nr. 2013/2300), alm. del 2013-14: bilag 596 af 17. juli 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 600 af 17. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/2300 vedr. patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, alm. del 2013-14: bilag 698 af 12. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 697 af 12. september 2014

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik