Sag nr. 2013/4304 Manglende gennemførelse af Direktiv 2003/88/EU (optjent ferie)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af artikel 7 i direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Kommissionen påstår:

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre artikel 7 i direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Kommissionen fremfører, at den forstår den danske ferieordning sådan, at den i betyder, at arbejdstagere, der f.eks. er blevet ansat for første gang (i Danmark) eller efter en ledighedsperiode, ikke kan holde nogen ferie i det første år, de er ansat, eller endnu længere (afhængigt af hvornår på året, de er begyndt at arbejde). De kan dermed ikke udøve deres grundlæggende sociale rettighed til en minimal årlig betalt ferieperiode, som er garanteret i henhold til artikel 7 i arbejdstidsdirektivet og artikel 31, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Kommissionen forstår desuden, at de pågældende nationale regler kan betyde, at arbejdstagere, der går på pension, modtager en finansiel godtgørelse for den årlige ferie, der er optjent i deres sidste arbejdsår, i stedet for at få en reel hviletid i det år, som ferien er knyttet til. De nationale regler kan desuden medføre en situation, hvor arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse på et år eller derunder ikke kan udøve deres ret til årlig betalt ferie i løbet af det ansættelsesforhold, som den årlige ferie er knyttet til, hvis der ikke (umiddelbart) derefter genetableres et ansættelsesforhold.


Regeringens svar: 

Det er den danske regerings opfattelse, at Kommissionen ikke har grundlag for at hævde, at en ferieordning som den danske med forskudt ferie er i strid med artikel 7 i arbejdstidsdirektivet. Hverken selve bestemmelsen eller EU-Domstolens praksis herom giver grundlag for at påstå, at medlemsstaterne er forpligtet til at indføre samtidighedsferie, hvilket fremgår af svaret på åbningsskrivelsen. Det fremhæves desuden i svaret, at den danske ordning giver lønmodtagere optimal mulighed for at planlægge afholdelsen af ferie i overensstemmelse med deres ønsker og at holde ferie i sammenhængende perioder. For tidsbegrænset ansatte på kortvarige kontrakter vil der ikke være mulighed for at afholde ferie i ansættelsesforholdet, hvor retten til betalt ferie optjenes, og den danske regering er parat til at overveje ændringer for denne særlige gruppe. 


Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende Arbejdstidsdirektivet (sag nr. 2013/4304), alm. del 2013-14: bilag 753 af 6. oktober 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 754 af 6. oktober 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedrørende arbejdstidsdirektivet (sag nr. 2013/4304), alm. del 2014-15: bilag 132 af 27. november 2014  

Bilaget er fortroligt, alm. del 2014-15: bilag 133 af 27. november 2014

 

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse: 

Kommissionens begrundede udtalelse vedrørende visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, alm. del 2014-15: bilag 527 af 11. maj 2015 


Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik