HENLAGT Sag nr. 2014/0060 Manglende gennemførelse af Direktiv 2010/44/EU (fonde m.v.)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af visse bestemmelser om fonde m.v.

Regeringens svar:

Fristen for rettidig gennemførsel i dansk ret var den 30. juni 2011, henholdsvis
den 31. december 2013 for så vidt angår artikel 7 og 29. Direktivet, herunder artikel 7 og 29, er gennemført i dansk ret ved adskillelige bekendtgørelser samt en lov.

Kommissionen blev – for så vidt angår bekendtgørelserne – underrettet om gennemførelsen i dansk ret den 1. juli 2011. Kommissionen blev ved en beklagelig fejl først underrettet om gennemførelsen i den nævnte lov den 24. marts 2014. Kommissionen modtog dog den 12. april 2012 en sammenligningstabel vedrørende gennemførelsen af direktivet, hvori der er redegjort for, hvilke bestemmelser i direktivet der er gennemført med loven.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelser om åbningsskrivelser vedrørende sag 2014/0060, 2014/0061, 2014/0062, 2014/0063, 2014/0064, 2014/0065, 2014/0066 og 2014/0067, alm. del 2013-14: bilag 238 af 31. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 237 af 31. januar

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. otte direktiver (sag nr. 2014/0060, 2014/0061, 2014/0062, 2014/0063, 2014/0064, 2014/0065, 2014/0066, 2014/0067), alm. del 2013-14: bilag 367 af 28. marts 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 368 af 28. marts 2014

Henlagt af Kommissionen:

Kommissionens oversigt af 10. juli 2014

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik