HENLAGT Sag nr. 2014/0065 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/44/EU (afprøvning af sorter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af visse bestemmelser om kendetegn og mindstekrav til afprøvningen af sorter til landbrugsplantearter og grøntsagsarter.

Regeringen:

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 31. december 2013.

I Danmark er det NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er den nationale sortsmyndighed, og som foretager SES-afprøvningerne (afprøvning af sortens egenskaber i relation til selvstændighed, ensartethed og stabilitet). Afprøvninger af arter, som er relevante i Danmark, er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale guidelines, som direktivet henviser til, hvorfor der på direktivets område er fuld normharmoni. De nævnte guidelines er i overensstemmelse med direktivets art. 4 blevet anvendt af den nationale sortsmyndighed siden den 1. januar 2014.

Kommissionen blev på grund af en forglemmelse først underrettet herom den 19. marts 2014. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelser om åbningsskrivelser vedrørende sag 2014/0060, 2014/0061, 2014/0062, 2014/0063, 2014/0064, 2014/0065, 2014/0066 og 2014/0067, alm. del 2013-14: bilag 238 af 31. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 237 af 31. januar

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. otte direktiver (sag nr. 2014/0060, 2014/0061, 2014/0062, 2014/0063, 2014/0064, 2014/0065, 2014/0066, 2014/0067), alm. del 2013-14: bilag 367 af 28. marts 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 368 af 28. marts 2014

Henlagt af Kommissionen den 25. september 2014 ifølge Udenrigsministeriet:

Se alm. del 2013-14: Bilag 739

Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik