Sag nr. 2014/0067 Manglende gennemførelse af Direktiv 2013/46/EU (kreditinstitut)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af bestemmelser om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut.

Regeringens svar:

Fristen for gennemførsel af direktivet i dansk ret var den 31. december 2013. Danmark har desværre ikke været i stand til at overholde denne frist.

Direktivet vil blive gennemført i dansk ret i form af en lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Forslag til loven blev fremsat i Folketinget af Erhvervs- og Vækstministeren den 7. februar 2014 og forventes at træde i kraft den 31. marts 2014.

Den endelige version af kapitalkravsdirektivet (CRDIV) blev offentliggjort den 26. juni 2013 i EU-retstidende. Reguleringen i CRDIV omfatter en række nye og yderst komplicerede områder. Endvidere skal gennemførslen af direktivet ses i sammenhæng med kapitalkravsforordningen (CRR), der er en integreret del af selve reguleringspakken, og som der ligeledes skal tages højde for i national lovgivning, da der er lovgivning, der skal ophæves mv.

I henhold til den danske Grundlov skal et lovforslag behandles tre gange i Folketinget før det kan vedtages. Derudover gælder det som en generel regel for Folketingets lovgivningsproces, at der mindst skal forløbe 30 dage fra fremsættelse af et lovforslag til Folketingets 3. behandling heraf.

Kommissionen vil blive underrettet, så snart loven træder i kraft. Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelser om åbningsskrivelser vedrørende sag 2014/0060, 2014/0061, 2014/0062, 2014/0063, 2014/0064, 2014/0065, 2014/0066 og 2014/0067, alm. del 2013-14: bilag 238 af 31. januar 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 237 af 31. januar

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. otte direktiver (sag nr. 2014/0060, 2014/0061, 2014/0062, 2014/0063, 2014/0064, 2014/0065, 2014/0066, 2014/0067), alm. del 2013-14: bilag 367 af 28. marts 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 368 af 28. marts 2014
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik