Sag nr. 2014/0280 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/25/EU (menneskelige organer)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af bestemmelser om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemsstater imellem.

Regeringen:

Gennemførelsesdirektivet er delvist gennemført i dansk ret ved to bekendtgørelser, som trådte i kraft henholdsvis den 15. november 2012 og den 7. juni 2013. Kommissionen modtog underretning om bekendtgørelserne, som også gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2010/53/EU af 7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation, den 11. juni 2014.

Da de to bekendtgørelser ikke henviser til, at de delvist gennemfører gennemførelsesdirektiv 2012/25/EU, er der blevet udstedt ændringsbekendtgørelser indeholdende de nødvendige notehenvisninger. Ændringsbekendtgørelserne trådte i kraft den 1. juli 2014. Kommissionen modtog underretning herom henholdsvis den 2. juli 2014 og den 4. juli 2014.

Der udestår herefter at implementere følgende: 1. Definitionerne i artikel 3 for så vidt angår a) oprindelsesmedlemsstat, b) bestemmelsesmedlemsstat og e) bemyndiget organ. 2. Artikel 8 vedrørende bemyndiget organ.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende informationsprocedurer i forbindelse med organtransplantation (sag nr. 2014/0280), alm. del 2013-14: bilag 504 af 11. juni 2014 

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om svar på åbningsskrivelse vedrørende informationsprocedurer ifm. udveksling af menneskelige organer til transplantation (sag nr. 2014/0280), alm. del 2013-14: bilag 585 af 15. juli 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 588 af 15. juli 2014

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik