Sag nr. 2014/0320 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/27/EU (energieffektivitet)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2012/27/EU, der omhandler energieffektivitet.

Kommissionens påstand:

Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet.Direktivet er primært gennemført i dansk ret ved lov nr. 345 af 8. april 2014 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love. Loven blev offentliggjort den 9. april 2014 og trådte i kraft den 5. juni 2014. Direktivet er desuden gennemført via en række andre love og administrative regler. Kommissionen modtog underretning herom den 4. juni 2014.Danmark er efterfølgende blevet opmærksom på, at der for så vidt angår bimålere mangler den fornødne hjemmel i dansk ret til at sikre, at direktivets artikel 10 om faktureringsoplysninger og dermed også i et vist omfang i artikel 11 om omkostninger ved adgang til målings- og faktureringsoplysninger får virkning i dansk ret senest den 31. december 2014. Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 611 af 28. juli 2014 Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 612 af 29. juli 2014Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 726 af 23. september 2014Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 725 af 23. september 2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik