Sag nr. 2014/0321 Manglende gennemførelse af Direktiv 2012/39/EU (humane væv og celler)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre Kommissionens direktiv 2012/39/EU, der omhandler humane væv og celler.

Kommissionens påstand:

Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Kommissionens direktiv 2012/39/EU af 26. november 2012 om ændring af direktiv 2006/17/EF for så vidt angår visse tekniske krav til testning af humane væv og celler.

Direktivet vil blive gennemført ved bekendtgørelse om humane væv og celler (vævsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen vil blive sendt i høring inden for kort tid, og det er forventningen, at den vil kunne træde i kraft i november 2014.

Udstedelsen af vævsbekendtgørelsen er blevet forsinket, idet bekendtgørelsen – udover at gennemføre direktivets krav til testning af humane væv og celler – tillige indeholder en sammenskrivning af eksisterende regelsæt, ligesom der tages højde for nye danske regler om assisteret reproduktion. Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med den ovenfor anførte. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 611 af 28. juli 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 612 af 29. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 726 af 23. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 725 af 23. september 2014

Meddelelse om begrundet udtalelse:

Orientering om Kommissionens begrundet vedrørende gennemførelse af direktiv om humane væv og celler, alm. del 2014-15: bilag 373 af 9. marts 2015 

Notat om regeringens svar på begrundet udtalelse: 

Notat om regeringens svar på begrundet udtalelse om gennemførelse af direktiv om humane væv og celler, alm. del 2014-15: bilag 498 af 28. april 2015

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik