Sag nr. 2014/0322 Manglende gennemførelse af Direktiv 2013/57/EU (afprøvning af sorter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2013/57/EU, der omhandler afprøvning af sorter. Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 30. juni 2014.

I Danmark er det NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der er den nationale sortsmyndighed, og som foretager SES-afprøvningerne (afprøvning af sortens egenskaber i relation til selvstændighed, ensartethed og stabilitet). Afprøvninger af arter, som er relevante i Danmark, er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale guidelines, som direktivet henviser til, hvorfor der på direktivets område er fuld normharmoni. De nævnte guidelines er i overensstemmelse med direktivets art. 4 blevet anvendt af den nationale sortsmyndighed siden den 1. januar 2014.

Gennemførelsen af direktivet blev på grund af en forglemmelse først notificeret over for Kommissionen den 19. august 2014. Kommissionen sendte samme dato kvittering for modtagelse af notifikationen.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 611 af 28. juli 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 612 af 29. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 726 af 23. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 725 af 23. september 2014

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik