Sag nr. 2014/0323 Manglende gennemførelse af Direktiv 2014/18/EU (forsvarsrelaterede produkter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler at implementere direktiv 2014/18/EU, der omhandler forsvarsrelaterede produkter.

Direktivet ændrer det produktmæssige anvendelsesområde for Kommissionens direktiv 2014/18/EU af 29. januar 2014 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (forsvarsdirektivet).

Forsvarsdirektivet er gennemført i dansk ret ved to ændringslove (lov nr. 413 af 9. maj 2011 og lov nr. 564 af 18. juni 2012) til våbenloven og lov om krigsmateriel og to bekendtgørelser (bekendtgørelse nr. 690 af 27. juni 2012 og bekendtgørelse nr. 691 af 27. juni 2012).

Den produktmæssige afgrænsning af reglerne om udførsel af forsvarsrelaterede produkter fremgår af bestemmelsen i våbenlovens § 6, stk. 1. Kategorierne af våben mv. i bestemmelsen er så brede, at det ikke har været nødvendigt at ændre bestemmelsen for at opfylde direktiv 2014/18/EU.

Den danske lovgivning opfylder således bestemmelserne i direktivet. Justitsministeriet har den 28. juli 2014 foretaget notifikation i overensstemmelse med ovenstående. 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 611 af 28. juli 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 612 af 29. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelser vedr. energieffektivitet (sag nr. 2014/0320), tekniske krav til testning af humane væv og celler (sag nr. 2014/0321), afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (2014/0322), listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2014/0323) og skadegørere på planter eller planteprodukter (sag nr. 2014/0324), alm. del 2013-14: bilag 726 af 23. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 725 af 23. september 2014
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik