Sag nr. 2014/0504 Manglende gennemførelse af Direktiv 2014/78/EU (skadegørere på planter)

Kommissionen mener, at Danmark mangler gennemførelse af direktiv 2014/78/EU af 17. juni 2014.

Kommissionens påstand:

Kommissionen påstår, at Danmark mangler at gennemføre direktiv 2014/78/EU af 17. juni 2014 om ændring af bilag I, II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet.

 

Regeringens svar:

Direktivet blev gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1030 af 26. september 2014 om markfrø, bekendtgørelse nr. 1033 af 26. september 2014 om planteskadegørere, bekendtgørelse nr. 1034 af 26. september 2014 om import af planter og planteprodukter m.m., bekendtgørelse nr. 1035 af 26. september 2014 om planter, og bekendtgørelse nr. 1036 af 26. september 2014 om ændring af bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler. Bekendtgørelserne trådte i kraft den 30. september 2014.

Gennemførelsen af direktivet har således været rettidig, men på grund af en forglemmelse hos NaturErhvervstyrelsen, der hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, blev gennemførelsen først notificeret Kommissionen sendte samme dato kvittering for modtagelse af notifikationerne. 

 

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedr. manglende gennemførelse af to direktiver vedr. skadegørere på planter og planteprodukter (sag nr. 2014/0504 og 2014/0505) , alm. del 2014-15: bilag 165 af 4. december 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2014-15: bilag 166 af 4. december 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningsskrivelse vedr. gennemførelsesdirektiv 2014/78/EU om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning, alm. del 2014-15: bilag 280 af 26. januar 2015

 

Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse:


Notat om Regeringens svar på den begrundede udtalelse:

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik