Sag nr. 2014/2110 Vedrørende Forordning (EF) nr. 1072/2009 (cabotagekørsel)

I åbningsskrivelsen anfører Kommissionen, at Kommissionen finder, at den danske lovgivning er i modstrid med forordning (EF) nr. 1072/2009.

NB Kommissionen har den 26. oktober 2016 stævnet Danmark ved EU-Domstolen vedrørende cabotagekørsel, hvad angår flere læsse-og lossesteder (sag C-541/16) 

Kommissionens oprindelige påstand:

Kommissionen har ved brev af 10. juli 2014 sendt en åbningsskrivelse til Danmark.

Forinden havde Kommissionen inden for rammerne af det såkaldte pilotprojekt vedrørende potentielle traktatkrænkelsessager rettet henvendelse til Transportministeriet i henholdsvis EU Pilot 5569/13 om indførelse af restriktive foranstaltninger, der gennemfører artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1072/2009, og sanktioner ved overtrædelse, jf. artikel 16 i forordning (EU) nr. 1072/2009, og EU Pilot 5703/13 om indførelse af foranstaltninger, der nærmere definerer en cabotagekørsel i forordning (EU) nr. 1072/2009, og de tilknyttede sanktioner. Ved breve til Kommissionen af henholdsvis 18. november og 12. december 2013 besvarede Transportministeriet de to pilotsager.

I åbningsskrivelsen anfører Kommissionen, at Kommissionen finder, at den danske lovgivning er i modstrid med forordning (EF) nr. 1072/2009 på følgende punkter:

a) Forpligtelsen til at forelægge relevant dokumentation øjeblikkeligt på det tidspunkt, hvor kontrollen af overholdelsen af cabotagereglerne foretages.

b) Bødesatserne, som transportvirksomheder pålægges ved overtrædelse af cabotagereglerne.

c) Cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder.

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse vedrørende cabotagekørsel (sag nr. 2014/2110), alm. del 2013-14: Bilag 592 af 17. juli 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 606 af 17. juli 2014


Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen: 

Notat om svar på åbningskrivelse vedrørende fælles regler for international godskørsel - cabotagekørsel (sag nr. 2014/2110), alm. del 2013-14: Bilag 683 af 10. september 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: Bilag 682 af 10. september 2014


Meddelelse om Kommissionens begrundede udtalelse:

Meddelelse om begrundet udtalelse vedr. fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel - cabotagekørsel (sag nr. 2014/2110): Alm. del 2014-15: Bilag 197 af 1. oktober 2015


Bilaget er fortroligt, Alm. del 2014-15: Bilag 198 af 1. oktober 2015

Notat om Kommissionens begrundede udtalelse:

Notat om svar på begrundet udtalelse vedr. cabotagekørsel (sag nr. 2014/2110): Alm. del 2015-16: Bilag 132 af 26. november 2016

Bilaget er fortroligt, Alm. del 2015-16: Bilag 133 af 26. november 2015


Notat om Europa-Kommissionens stævning mod Danmark i sag C-541/16 om brud på EU’s cabotage-regler: Alm. del 2016-17: Bilag 82 af 3. november 2016


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik