Sag nr. 2014/2137 Vedrørende Forordning (EF) nr. 1224/2009 (pelagisk industrielt fiskeri)

I åbningsskrivelsen foretager Kommissionen en gennemgang af forholdene vedrørende opfyldelse af forpligtelserne efter kontrolforordningen til nøjagtigt at registrere og indberette alle fisk, der fanges og opbevares om bord på danske fartøjer, som udøver pelagisk industrielt fiskeri.

Kommissionens påstand:

Kommissionen har bl.a. peget på følgende:

  1. at Kommissionen for pelagisk industrielt fiskeri ligger inde med logbogsoplysninger om fangster, hvor der er store uoverensstemmelser i registrering af blandede landinger, som henholdsvis inspiceres (95 % blandede landinger af sild og brisling), og landinger, som ikke-inspiceres (21 % blandede landinger af sild og brisling),
  2. at de danske myndigheder har benyttet en fremgangsmåde, der – efter Kommissionens opfattelse – gør det vanskeligt og upraktisk for føreren at skønne, hvilke mængder af hver art der opbevares om bord,
  3. at de danske myndigheder har vedtaget en strategi, ifølge hvilken de pelagiske fangster justeres automatisk efter en standardfangstsammensætning, som beregnes ved hjælp af stikprøver,

Meddelelse om Kommissionens åbningsskrivelse:

Meddelelse om åbningsskrivelse om kontrolforordningen og pelagisk industrielt fiskeri (sag nr. 2014/2137), alm. del 2013-14: bilag 591 af 17. juli 2014

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 603 af 17. juli 2014

Notat om Regeringens svar på åbningsskrivelsen:

Notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2014/2137 vedrørende kontrol og håndhævelse af fiskerilogbogskrav for fiskerfartøjer, alm. del 2013-14: bilag 678 af 10. september 2014 

Bilaget er fortroligt, alm. del 2013-14: bilag 679 af 10. september 2014
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik